การศึกษา

WVS ประเทศไทยเชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์

ขณะนี้เรากำลังอัปเดตส่วนนี้ของเว็บไซต์ของเรา แต่ในระหว่างนี้โปรดเยี่ยมชม Young Vets Club สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา:

www.youngvetsclub.com (ภาษาอังกฤษ)